ODWACH


Odwach - dawniej siedziba warty głównej garnizonu (wraz z biurami komendy i aresztem); areszt; wartownia; straż; warta.
Nazwa pochodzi od niem. 'Hauptwache' - 'warta główna'; 'Haupt' - 'głowa, główny'; 'Wache' - 'warta, straż'.
Odwach, to inaczej kordegarda; od fr. 'corps de garde'; "corps' - 'korpus', 'garde' - 'straż, warta, gwardia'.
[Główny odwach w Poznaniu]
__________________________________________
W Krakowie nie istnieje już odwach, który znajdował się na Rynku Głównym, obok zachowanej do dzisiaj Wieży Ratuszowej. Wieża wraz z budynkiem Ratusza powstała najprawdopodobniej na przełomie XIII/XIV wieku. Po roku 1782, na polecenie komendanta miasta, generała Józefa Wodzickiego dobudowano do Wieży - od jej południowej strony, od ulicy Brackiej - neoklasyczny odwach, który dotrwał do 1879 roku. W roku 1882 zastąpiono go budowlą neogotycką, wykonaną według projektu Macieja Moraczewskiego. W XIX wieku odwach służył kolejno wojsku Księstwa Warszawskiego (1809-1815), milicji Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846) i miejskiej straży pożarnej. Ostatecznie niefortunną decyzję o wyburzeniu strażnicy wykonano dopiero w 1946 roku.

Kontakt: E-mailZamknij okno