EDWARD MAJ - POLSKI KRÓL MARSZÓW


[Instrument2]

Na świecie znanych jest kilku "Królów Marszów". Czesi mieli Juliusa Fućika, Amerykanie - Johna Philippa Sousę, Niemcy - Hermanna Blankenburga, a Holendrzy - Johana Wiechersa.


Dla nas "Polskim Królem Marszów" jest niewątpliwie Edward Maj krakowski kompozytor, muzyk, skrzypek-wirtuoz i dyrygent orkiestr wojskowych, dętych i symfonicznych, znany szczególnie ze swoich doskonałych marszów.


Urodził się 29 września 1893 roku w Częstochowie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął
w wieku 7 lat. Jego pierwszym nauczycielem był ojciec. Następnie w 15 roku życia rozpoczął regularną naukę w szkole muzycznej w Częstochowie. W tym czasie wstąpił do Małej Orkiestry Symfonicznej prof. Neussera, gdzie grał najpierw na skrzypcach, a później otrzymał nominację na Zastępcę Dyrygenta.


Mając 18 lat zostaje dyrygentem Orkiestry Dętej oraz Małej Orkiestry Salonowej przy hucie "Huldczyński" w Zawierciu. W następnych latach prowadzi małe orkiestry symfoniczne, orkiestry dęte oraz chóry w różnych miejscowościach Polski Południowej. W 1920 roku obejmuje funkcję kapelmistrza orkiestry 5 Batalionu Saperów w Krakowie.


W roku 1930 podejmuje obowiązki dyrygenta krakowskiej Orkiestry Miejskiej
(małej symfonicznej oraz dętej), którą prowadzi aż do wybuchu wojny w 1939 roku.
Funkcję tę kontynuuje po wojnie, aż do roku 1951.


Orkiestra Miejska w Krakowie pod jego kierownictwem Edwarda Maja cieszyła się wielkim uznaniem i popularnością. Uczestniczyła we wszystkich ważniejszych wydarzeniach w życiu miasta, świętach oraz uroczystościach, np. uroczystościach pogrzebowych marszałka Józefa Piłsudskiego (1935), kompozytora Karola Szymanowskiego (1937), czy aktora Juliusza Osterwy (1947). Koncertowała w czasie "Dni Krakowa" oraz nagrywała audycje w Polskim Radiu.


Edward Maj stworzył wiele utworów na orkiestry symfoniczne i dęte, w tym tak znane marsze: "P.O.S" (Państwowa Odznaka Sportowa), "Odwach", "Apel Strzelecki", "Laur żołnierski", "Prezydent","Na falach eteru", "Żałobny", "Krakus", "Cześć Krakowowi" i "Pod Ratuszem".


W roku 1936 został nagrodzony na konkursie muzycznym Ministerstwa Spraw Wojskowych
I nagrodą w dziale marszów fanfarowych za utwór "Marsz defiladowy z fanfarami" na orkiestrę wojskową.


Edward Maj umarł 7 kwietnia 1967 roku w Krakowie i spoczywa na starym  Cmentarzu Rakowickim.


We wrześniu 1993 roku, dla uczczenia  100. rocznicy urodzin Polskiego Króla Marszów odbył się w Krakowie wielki festiwal muzyki z udziałem licznych polskich i zagranicznych orkiestr dętych.TOP Jump to the top


Last update: 8. sierpnia 2011 r.

The end of the page